Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Luật xây dựng 2014

  • Sửa đổi Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị 07:55 | 17/12/2018
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 đã sửa đổi và bãi bỏ một số quy định của Luật Xây dựng 2014 và Luật Quy hoạch đô thị 2009; đáng chú ý là những thay đổi sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn