Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Luật lý lịch tư pháp 2009

  • Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, 2 14:00 | 03/10/2020
  • Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh ...
  • Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu cá nhân 13:31 | 09/06/2015
  • Có rất nhiều đơn vị, cơ quan tuyển dụng trong hồ sơ yêu cầu có Phiếu lý lịch tư pháp? Vậy Phiếu lý lịch tư pháp là gì? Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp như thế nào? Dưới đây sẽ là giải đáp các vướng mắc trên:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn