Luật Hộ tịch

  • Cải chính hộ tịch khi sai thông tin trên giấy khai sinh 08:20 | 09/03/2018
  • Chị họ của bà Phạm Thị Hồng Lan (Quảng Ninh) là người Việt Nam nhưng định cư tại nước Đức hơn 45 năm, có quốc tịch Đức, đã thôi quốc tịch Việt Nam. Trên Giấy khai sinh của chị họ bà có ghi sai họ tên của bố. Bà Lan hỏi, chị họ bà muốn cải chính ...
  • Áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh tại 4 thành phố 08:16 | 07/01/2016
  • Thực hiện kế hoạch triển khai thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh, toàn bộ các Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã của 4 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào sử dụng phần mềm đăng ký ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn