Luật hải quan 2014

  • Quy định mới về cơ cấu, tổ chức của Hải quan các tỉnh, thành phố 07:46 | 15/09/2016
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1919/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. So với quy định cũ, Quyết định mới này đã thay đổi khá nhiều về cơ cấu, tổ ...
  • Một số quy định mới về kiểm tra sau thông quan 16:16 | 20/02/2015
  • Theo quy định của Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn, kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) được thực hiện tại trụ sở cơ quan hải quan và trụ sở người khai hải quan.
  • Rút ngắn thời hạn nộp tờ khai hải quan 10:46 | 15/07/2014
  • Thời gian nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn