Luật Hải Quan

  • Chuyên nghiệp hóa hoạt động đại lý hải quan 08:37 | 14/05/2015
  • Những quy định mới liên quan đến đại lý hải quan được hứa hẹn sẽ nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động này theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế và đưa các đại lý hải quan thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của cơ quan Hải quan.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn