Luật Giáo dục 2019

  • Chưa cắt phụ cấp thâm niên giáo viên từ 01/7/2020? 10:40 | 08/06/2020
  • Phụ cấp thâm niên giáo viên là vấn đề được rất nhiều thầy cô quan tâm, bởi theo Luật giáo dục 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) thì trong kết cấu tiền lương của giáo viên sẽ không còn khoản nào mang tên “phụ cấp thâm niên”.
  • Cần hiểu đúng cụm từ “bằng cử nhân” tại Luật giáo dục 2019 11:46 | 05/02/2020
  • Từ 01/7/2020, Luật mới quy định chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên tiểu học, THCS, THPT là có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Nhiều người bảo có nghĩa là phải có bằng đại học, nhưng thực tế tôi thấy nhiều người học cao đẳng ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn