Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 gồm 10 chương, 218 điều, được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Trong đó có một số nội dung nổi bật sau đây:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn