Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Luật doanh nghiệp 2005

  • Tổng hợp chính sách sắp có hiệu lực đầu tháng 8 10:10 | 30/07/2013
  • (TVPL) - Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp chính thức được áp dụng, Các vấn đề mới về tuyển dụng lao động trẻ em, Áp dụng tiêu chuẩn xây dựng cửa hàng xăng dầu mới, Tăng thời gian thanh toán điện tử liên ngân hàng… là những quy định nổi ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn