Luật Cạnh tranh 2018

  • Quốc hội thông qua Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 11:31 | 12/06/2018
  • Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào sáng 12/6 với 95,28% đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019. Toàn văn Dự thảo Luật Cạnh tranh

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn