Luật Cư trú 2020

  • Điều kiện tách hộ từ ngày 01/7/2021 09:57 | 23/03/2021
  • Từ ngày 01/7/2021, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 23, Điều 25 Luật Cư trú 2020 , cụ thể như sau:
  • Đề xuất cấp Giấy xác nhận thông tin cư trú cho công dân 08:01 | 06/03/2021
  • Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú 2020 về việc đăng ký cư trú; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú; khai báo tạm vắng và trách nhiệm quản lý cư trú.
  • Xác định "chủ hộ" theo Luật Cư trú 2020 08:02 | 17/02/2021
  • Luật Cư trú 2020 được ban hành ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, đã bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý về cư trú; trong đó có quy định tại Điều 10 về xác định "chủ hộ" như sau:
  • Từ 01/7/2021, công dân phải khai báo tạm vắng trong 4 trường hợp 14:41 | 30/12/2020
  • Tạm vắng là việc công dân vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian nhất định. Theo đó, công dân có trách nhiệm khai báo tạm vắng trong 4 trường hợp được quy định cụ thể tại Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2021) bao gồm:
  • 07 địa điểm cấm đăng ký thường trú, tạm trú từ 01/7/2021 09:20 | 26/12/2020
  • Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền tự do cư trú cũng như được quyền đăng ký thường trú, tạm trú nếu đủ điều kiện. Tuy nhiên, có 07 địa điểm theo Điều 23 Luật Cư trú 2020 mà công dân bị cấm đăng ký thường trú, tạm trú gồm:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn