Luật Cư trú 2006

  • Thủ tục đăng ký tạm trú kèm mẫu tờ khai 10:23 | 14/10/2020
  • Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ. Thủ tục đăng ký tạm trú được quy định tại Thông tư 35/2014/TT-BCA , cụ thể:
  • Phân biệt nơi cư trú, thường trú và tạm trú 11:40 | 09/09/2020
  • Nơi cư trú, thường trú và tạm trú là 03 khái niệm thường xuyên bị sử dụng nhầm lẫn. Bài viết sau đây sẽ phân biệt các thuật ngữ này dựa trên khái niệm, đặc điểm được quy định tại Luật Cư trú 2006 .

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn