Luật công chứng 2014

  • Thêm các điều cấm đối với công chứng viên 10:02 | 24/07/2014
  • Từ ngày 01/01/2015, theo quy định tại Luật công chứng 2014, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng sẽ bị cấm thực hiện thêm nhiều hành vi so với quy định tại Luật công chứng 2006.
  • Điểm mới Luật Công chứng 2014 08:51 | 11/07/2014
  • Ngày 20/06 vừa qua, Luật Công chứng mới số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua, và có những thay đổi cơ bản sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn