Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Luật Biên phòng Việt Nam 2020

  • Một số điểm nổi bật của Luật Biên phòng Việt Nam 2020 08:58 | 24/11/2020
  • Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, với 94,61% ĐBQH biểu quyết tán thành, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 33/NQ-TW của Bộ Chính ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn