Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Luật đầu tư 2014

  • Lại nói về Luật Đầu tư 17:11 | 15/09/2016
  • Cách đây hơn hai năm, vào thời điểm trước khi Chính phủ trình hai dự án Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp ra Quốc hội để cơ quan này biểu quyết thông qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có tổ chức một hội thảo lấy ý kiến lần cuối về ...
  • Sửa luật thông thoáng cho doanh nghiệp 08:15 | 10/09/2016
  • Sau 1 năm triển khai Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi đã có khoảng 3.500 điều kiện kinh doanh không còn hiệu lực. Đây là những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn không ít vướng mắc khi triển khai 2 luật này. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ ...
  • Điều kiện kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài: theo luật nào? 08:10 | 23/07/2015
  • Luật Đầu tư sửa đổi đã có hiệu lực từ ngày 1-7; nhưng với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà luật Việt Nam “mở” hơn điều ước quốc tế thì áp dụng theo luật nào và nếu các điều ước quốc tế quy định khác nhau thì chọn điều ước nào để áp dụng?

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn