luật Đầu tư công

  • Công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư 07:42 | 01/10/2015
  • Theo Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư vừa được Chính phủ ban hành, công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
  • 09:53 | 10/10/2012
  • Do không chuẩn bị đúng quy trình và thời hạn, dự luật rất được mong chờ là Đầu tư công, mua sắm công chưa thể được trình QH tại kỳ họp cuối tháng này.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn