Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Luật Đầu tư 2020

Luật Đầu tư 2020 gồm 07 chưng và 77 điều chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với những nội dung đáng chú ý sau đây:

  • Chính sách mới gỡ khó cho nhà đầu tư 08:59 | 02/01/2021
  • Có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, Luật Đầu tư 2020 hướng đến mục tiêu thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn