Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Law No. 98/2015/QH13 dated November 26, 2015, professional servicemen and women, national defense workers and officials

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn