Lệ phí

  • Điều chỉnh một số khoản phí, lệ phí 11:39 | 24/12/2018
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 117/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; Thông tư số 118/2018/TT-BTC quy ...
  • Đã bãi bỏ 26 khoản phí và 68 khoản lệ phí 13:55 | 25/05/2018
  • Cử tri TP.HCM có kiến nghị gửi Bộ Tài chính về việc cần rà soát, xem lại quy định về các loại phí, lệ phí. Trả lời, Bộ Tài chính cho biết: Luật Phí và lệ phí có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 đã quy định Danh mục phí, lệ phí gồm 212 khoản phí và ...
  • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 13:42 | 03/01/2017
  • Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 điều chỉnh một số điểm về lệ phí môn bài so với những quy định trước đó. Nghị định này rút gọn bậc thu phí và quy định 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn