Lệ phí

  • Lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip 14:43 | 16/03/2021
  • Việc cấp Căn cước công dân gắn chip được thực hiện từ ngày 01/01/2021 , trong đó, mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip được quy định như sau:
  • Được cấn trừ lệ phí hải quan 15:11 | 26/12/2018
  • Tổng cục Hải quan vừa phản hồi về đề nghị của Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL-VNPT về việc cấn trừ lệ phí hải quan hàng XNK trị giá thấp trên hệ thống VNACCS. Theo đó, cơ quan Hải quan sẽ khôi phục lại số tiền đã trừ của các tờ khai thuộc đối ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn