Lệ phí

  • Được cấn trừ lệ phí hải quan 15:11 | 26/12/2018
  • Tổng cục Hải quan vừa phản hồi về đề nghị của Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL-VNPT về việc cấn trừ lệ phí hải quan hàng XNK trị giá thấp trên hệ thống VNACCS. Theo đó, cơ quan Hải quan sẽ khôi phục lại số tiền đã trừ của các tờ khai thuộc đối ...
  • Điều chỉnh một số khoản phí, lệ phí 11:39 | 24/12/2018
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 117/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; Thông tư số 118/2018/TT-BTC quy ...
  • Đã bãi bỏ 26 khoản phí và 68 khoản lệ phí 13:55 | 25/05/2018
  • Cử tri TP.HCM có kiến nghị gửi Bộ Tài chính về việc cần rà soát, xem lại quy định về các loại phí, lệ phí. Trả lời, Bộ Tài chính cho biết: Luật Phí và lệ phí có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 đã quy định Danh mục phí, lệ phí gồm 212 khoản phí và ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn