Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Lập dự toán đầu tư

  • Hướng dẫn lập dự toán đầu tư công trình nông thôn mới 10:06 | 14/08/2013
  • Ban quản lý xã phối hợp với thôn, ban phát triển thôn tiến hành lập dự toán, sau đó tổ chức họp dân, lấy ý kiến của người dân trong thôn, thống nhất về các nội dung của dự toán và các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn