Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Lương cơ sở 2018

  • Bảng lương cơ sở năm 2018 (chính thức) 08:50 | 10/05/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên bảng lương cơ sở năm 2018 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an 2018 Quy định về chữ viết, chữ số, đơn vị ...
  • Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2018 07:30 | 23/04/2018
  • Bộ Nội vụ đang Dự thảo Thông tư hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội. Theo đó: Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn