lương cơ sở 2017

  • Đã có Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017 11:36 | 18/05/2017
  • Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội.
  • Hướng dẫn cách tính tiền lương, phụ cấp từ ngày 01/7/2017 09:42 | 03/05/2017
  • Chị Nguyễn Thị Lan Anh (Email: Ntlananh***@gmail.com) thắc mắc: “Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP về việc tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 thay thế cho Nghị định 47/2016/NĐ-CP . Vậy, có văn bản nào hướng dẫn chi tiết về việc tính ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn