Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Kiểm toán Nhà nước

  • Kiểm toán nhà nước có quyền truy cập dữ liệu của doanh nghiệp? 08:22 | 13/08/2019
  • Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định cho phép cơ quan kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước có quyền truy cập dữ liệu điện tử, phần mềm ứng dụng của cơ quan bị kiểm toán. Điều này là cần thiết, song phải quy định rõ phạm vi, thẩm quyền, trách ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn