App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

Không hoàn thuế

  • Không hoàn thuế BVMT đối với bao bì hao hụt 15:40 | 24/06/2013
  • Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 7847/BTC-CST để trả lời, giải thích chính sách hoàn thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với bao nilông trong một số trường hợp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn