Hoàn thuế

  • Gỡ vướng công tác miễn, hoàn thuế xuất nhập khẩu 09:10 | 10/07/2019
  • Trước phản ánh của một số DN và Hải quan tỉnh, thành phố về thực hiện trừ lùi danh mục miễn thuế đối với hàng hóa tạo tài sản cố định và miễn thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ không có tờ khai NK tại chỗ đối ứng…, Tổng cục Hải quan đã tiến hành kiểm ...
  • Hướng dẫn hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 10:23 | 21/06/2019
  • Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
  • Không hoàn thuế hàng hóa XNK tại chỗ giữa 2 DN trong nước 09:50 | 05/01/2019
  • Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Bình Dương xử lý vướng mắc về việc miễn thuế, hoàn thuế hàng NK để sản xuất hàng XK, hàng gia công theo loại hình XK tại chỗ. Theo đó, trường hợp sản phẩm XNK tại chỗ giữa 2 DN trong nước thì không đủ ...
  • Không trực tiếp sản xuất không được hoàn thuế 07:52 | 12/12/2018
  • NK hàng hóa để sản xuất hàng XK nhưng không trực tiếp sản xuất mà cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác sản xuất, gia công và tự XK sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế.
  • Điều kiện hoàn thuế khi mở rộng dự án 08:00 | 08/11/2018
  • Cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn