Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Hiến pháp 2013

  • Triển khai thi hành Hiến Pháp 09:03 | 19/02/2014
  • Nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 251/QĐ-TTg, qua đó xác định cụ thể nội dung công việc, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương…
  • Đã thông qua Hiến pháp sửa đổi 2013 13:36 | 28/11/2013
  • Sáng nay (28/11/2013), Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp (sửa đổi) gồm 11 chương và 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp 1992).

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn