Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Hiến pháp 1992

  • Hiến định việc Thủ tướng báo cáo trước dân 14:17 | 17/05/2013
  • Quy định Thủ tướng và các bộ trưởng thực hiện báo cáo công tác trước nhân dân theo đề xuất của Chính phủ đã được Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp thu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết như vậy tại buổi họp báo về lấy kết quả ý kiến ...
  • 08:12 | 20/04/2012
  • Hiện có 3 quan điểm về chế độ sở hữu đất đai, song phần lớn trong số đó vẫn ủng hộ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết tại buổi họp báo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992, do cơ quan này tổ chức chiều 17/4.
  • 14:03 | 01/03/2012
  • Sau gần 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, có thể rút ra một số nhận xét sau.
  • 14:27 | 12/12/2011
  • Một trong những vấn đề quan trọng trong sửa đổi Hiến pháp 1992 là phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn để đưa ra những giải pháp phát huy tính hiệu quả của hệ thống chính trị, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong NNPQ, đảm bảo nguyên tắc “tất ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn