Hợp đồng mua bán điện

  • Ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện mới 17:33 | 13/10/2014
  • Ngày 09/10/2014, Bộ Công thương ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện mới thay thế mẫu cũ ban hành kèm Thông tư 18/2008/QĐ-BCT để áp dụng cho các nhà máy thủy điện nhỏ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn