Hợp đồng

  • Xử lý hóa đơn khi thanh lý hợp đồng mua bán nhà dự án 07:53 | 19/07/2019
  • Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng, lý do trả hàng và ...
  • Có được thanh toán hợp đồng qua tài khoản văn phòng đại diện? 10:56 | 08/05/2019
  • Văn phòng đại diện BIOPHARM CHEMICALS CO., LTD tại TPHCM không được thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, do đó, không phát sinh các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam để chuyển vào tài khoản thanh toán của Văn phòng ...
  • Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá một số loại hợp đồng 10:26 | 08/04/2019
  • Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Miền Đông (Quảng Ninh) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định khi thẩm tra quyết toán có được chiết ...
  • Có thể điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng? 07:50 | 21/02/2019
  • Công ty của ông Nguyễn Công Tạng (Bình Định) ký hợp đồng tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi một dự án nhóm B. Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP , thời gian thẩm tra dự án nhóm B là 15 ngày, do đó thời gian thực hiện hợp đồng được ghi là 15 ngày.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn