Hội đồng bầu cử quốc gia

  • Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 184 16:01 | 04/03/2021
  • Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa ban hành Nghị quyết 64 /NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 10:30 | 22/01/2021
  • Ngày 18/01/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn