Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hộ nghèo

  • Điều kiện để được công nhận hộ nghèo 09:54 | 14/07/2020
  • Hộ nghèo là hộ gia đình đã qua điều tra, rà soát hằng năm ở cơ sở đáp ứng các tiêu chí về xác định hộ nghèo và được Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn