Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hộ cận nghèo

  • Tiêu chí để xác định hộ cận nghèo 15:07 | 18/05/2020
  • Hộ cận nghèo là hộ gia đình qua điều tra, rà soát hằng năm ở cơ sở đáp ứng các tiêu chí về xác định hộ cận nghèo được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg và được Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận thuộc danh sách hộ nghèo, ...
  • Số hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 08:36 | 29/06/2017
  • Ngày 22/6/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Quyết định 945/QĐ-LĐTBXH về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 trên phạm vi cả nước như sau:
  • Bộ LĐTBXH trả lời cử tri về tiêu chí xác định hộ nghèo 17:37 | 09/03/2015
  • Cử tri các tỉnh An Giang, Lạng Sơn, Tiền Giang, Khánh Hòa, Quảng Bình, Tuyên Quang, TP. Hải Phòng đề nghị tăng mức chuẩn nghèo, cận nghèo hiện hành cho phù hợp với thực tế để tạo điều kiện giúp người dân phấn đấu ổn định cuộc sống, vươn lên thoát ...
  • Hỗ trợ 100% BHYT cho hộ cận nghèo 08:15 | 10/05/2013
  • Kể từ năm 2013, các hộ gia đình cận nghèo sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, tăng 30% so với trước đây.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn