Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hỗ trợ kê khai

 • Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng iHTKK, NTĐT, eTax, iTaxViewer 10:58 | 27/06/2019
 • Hôm nay (ngày 27/6/2019), Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Thuế điện tử (eTax), ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu sử dụng chứng thư số mới của công ty Cổ phần BKAV.
 • Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.0, eTax 1.5.5, HTKK 4.1.3 09:58 | 22/02/2019
 • Ngày 20/2/2019, Tổng cục Thuế thông báo về việc nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.0, eTax 1.5.5, HTKK 4.1.3 đáp ứng Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/09/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường.
 • Đã nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai lên phiên bản HTKK 3.8.5 09:35 | 26/06/2018
 • Hôm nay (ngày 26/6/2018), Tổng cục Thuế Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.5 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, cụ thể như sau: Toàn văn Thông báo về việc nâng cấp HTKK Ứng dụng HTKK 3.8.5 ...
 • Bắt đầu sử dụng ứng dụng HTKK 3.8.4 từ hôm nay (07/5/2018) 09:21 | 07/05/2018
 • Ngày 06/5/2018, Tổng cục Thuế có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.4, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.4, Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo ...
 • Cập nhật ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản HTKK 3.8.1 10:13 | 13/01/2018
 • Hôm qua (ngày 12/01/2018), Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK), ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK), ứng dụng Thuế điện tử (eTax). Theo đó: Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.1, HTKK 3.8.1, ...
 • Nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 3.4.4) 15:49 | 14/06/2017
 • Tổng cục Thuế vừa có Thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.4.4 và ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5. Phần mềm hỗ trợ kê khai 3.4.4, thông báo nâng cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn