Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hỗ trợ doanh nghiệp

  • Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển 11:51 | 09/05/2020
  • Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2020 đã nêu bật quan điểm, định hướng và nêu lên hàng loại giải pháp phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn