Hỗ trợ doanh nghiệp

  • Cải cách thể chế tài chính thúc đẩy doanh nghiệp phát triển 15:44 | 30/10/2018
  • Nhằm góp phần tích cực hỗ trợ hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nhiều giải pháp cải cách hành chính và các kế hoạch hành động của Bộ Tài chính đã được triển khai, cụ ...
  • Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ doanh nghiệp 08:36 | 04/12/2017
  • Theo dự thảo Đề án Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ DN đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, Đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển DN là rất cần thiết nhằm thúc đẩy và nâng cao trách nhiệm của các Bộ, ngành và ...
  • Không để Luật Hỗ trợ DNNVV chờ Nghị định 09:00 | 01/08/2017
  • Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 (DNNVV) khi đi vào cuộc sống được kỳ vọng khơi dậy những nguồn lực còn tiềm ẩn để khu vực DNNVV phát triển nhanh và bền vững, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế giai đoạn tới.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ 07:45 | 02/05/2017
  • Muốn khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển sang mô hình doanh nghiệp (DN), Nhà nước cần đưa ra những chính sách hỗ trợ dài hạn, tạo cơ sở cho các DN này lớn mạnh chứ không phải là những “mồi câu” ngắn hạn.
  • Sẽ bị xử lý hình sự nếu "sách nhiễu" doanh nghiệp 17:08 | 20/06/2016
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa đưa ra dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) để lấy ý kiến công luận, trong đó quy định rất rõ: nghiên cấm mọi hành vi phân biệt đối xử, sách nhiễm gây khó khăn đối với DNNVV. Nếu để vi phạm, nặng nhất ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn