Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Giấy xác nhận

  • Điều kiện cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 07:52 | 18/04/2019
  • Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.
  • Giảm thời hạn xác nhận tình trạng hôn nhân 14:25 | 19/09/2013
  • Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND cấp xã sẽ được giải quyết trong ngày, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn là 03 ngày, trước đây là 05 ngày.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn