Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • Nợ tiền sử dụng đất trả theo giá đất thời điểm nào? 07:50 | 21/04/2015
  • Ông Chung Tuấn Duy (TP. Cần Thơ) mua nền tái định cư và có quyết định bố trí nền tái định cư cấp ngày 25/10/2011. Ông đã làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong sổ ghi nợ quyền sử dụng đất, được cấp ngày 21/8/2013.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn