Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Giảm thuế TNDN

  • Dự kiến thủ tục để giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 08:24 | 14/07/2020
  • Đây là nội dung tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
  • Sẽ mở rộng diện giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 18:05 | 27/03/2013
  • (Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính dự kiến sẽ giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông từ 25% xuống 23% và mở rộng diện đối tượng được hưởng các mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi từ 10-20%.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn