Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Giá dịch vụ

  • Hà Nội tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh từ 01/5/2019 13:58 | 17/04/2019
  • Ngày 09/4/2019, HDND TP.Hà Nội thông qua Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn.
  • Mức giá dịch vụ mới trong lĩnh vực chứng khoán 08:04 | 05/01/2019
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
  • Giá dịch vụ mới trong lĩnh vực chứng khoán 10:15 | 13/01/2017
  • Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 242/2016/TT-BTC về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào TTCK Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn