FDI

  • Cần luật hóa vấn đề chống chuyển giá trong thu hút FDI 09:39 | 31/08/2019
  • Là khu vực có đóng góp lớn cho phát triển kinh tế-xã hội, song vấn đề chuyển giá trong khu vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có dấu hiệu ngày càng tăng và diễn biến phức tạp. Các chuyên gia cho rằng, dù có nhiều khó khăn nhưng đấu tranh với chống ...
  • Cần rà soát chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp FDI 09:05 | 26/05/2018
  • Thời gian qua, nhà nước đã có những cam kết ngày càng chặt chẽ trong việc mở cửa thị trường và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Thuế là một trong những lĩnh vực có nhiều cải cách lớn kể từ sau khi mở của nền kinh tế và thực hiện đổi mới ở Việt ...
  • Nghị quyết 103/NQ-CP: Thêm sức cầu cho bất động sản 09:48 | 10/09/2013
  • Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 29/8/2013 trong đó có nội dung xem xét mở rộng, nới lỏng điều kiện cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam được đánh giá sẽ tiếp thêm sức cầu cho bất động sản.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn