Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Chi nhánh

  • Có thể sử dụng con dấu của chi nhánh khi dự thầu 09:05 | 11/09/2019
  • Trường hợp người đại diện hợp pháp của tổng công ty ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ký các nội dung trong đấu thầu thì giám đốc chi nhánh có thể sử dụng dấu của tổng công ty hoặc dấu của chi nhánh được ủy quyền.
  • Chi nhánh của DN chế xuất có được quyền XNK? 08:30 | 28/03/2019
  • Trong quá trình xử lý chính sách thuế đối với hàng hóa XNK, Tổng cục Hải quan đang gặp vướng liên quan đến hàng hóa NK theo quyền XK, quyền NK của DN chế xuất, nội dung này đang được Tổng cục Hải quan trưng cầu ý kiến của Bộ Công Thương.
  • Thắt chặt quản lý công ty quản lý quỹ nước ngoài 11:37 | 25/09/2013
  • Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam nếu rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nhưng không khắc phục được và có lỗ gộp dưới 50% vốn điều lệ sẽ buộc phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian tối đa ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn