Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Chủ tịch nước

  • Điều kiện để đảng viên trở thành Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 11:28 | 22/07/2020
  • Theo Quy định hiện hành về Khung Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị quản lý tại Quy định 214-QĐ/TW , đảng viên được bầu vào vị trí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước cần có các phẩm chất, năng ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn