Chồn nhung đen

  • Thu hồi Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT 14:00 | 05/08/2013
  • Theo nội dung tại Công văn 3470/BNN-VP, do sơ suất về kỹ thuật nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thu hồi Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn