Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Chỉ thị 27/CT-TTg

  • Xử lý triệt để nợ đọng xây dựng cơ bản 17:41 | 16/10/2012
  • Thời gian qua, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản diễn ra khá phổ biến, nghiêm trọng dẫn đến công trình thi công dở dang, kém hiệu quả, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính, an toàn nợ công và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn