Chỉ thị 26/CT-TTg

  • Triển khai pháp lệnh hợp nhất VBQPPL 17:12 | 29/09/2012
  • Mục đích của việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được quy định tại pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 là để đảm bảo cho hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng. Nhằm triển khai pháp lệnh hợp nhất VBQPPL, ngày 28/09/2012, Thủ tướng ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn