Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Chỉ thị 07/CT-TTg

  • Sắp tới, tiến hành sửa đổi Luật Kế toán 2015 13:52 | 08/03/2018
  • Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 07/CT-TTg tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến 2020 và Chỉ thị 26/CT-TTg về triển khai kết quả Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn