Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Chỉ thị 01/CT-NHNN

  • Đột phá thanh toán không dùng tiền mặt 08:49 | 06/01/2020
  • Thống đốc NHNN vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020, trong đó yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt - một giải pháp trọng tâm trong Nghị quyết 02 của Chính phủ.
  • Hạn chế thành lập, mở rộng Ngân hàng 08:07 | 02/02/2013
  • Để đảm bảo hoạt động ngân hàng năm 2013 an toàn, hiệu quả, NHNN chỉ đạo phải quản lý chặt việc thành lập mới và mở rộng mạng lưới của ngân hàng.
  • Cấm ngân hàng nhóm IV tăng trưởng tín dụng 13:28 | 17/02/2012
  • Trường hợp TCTD có mức tăng trưởng tín dụng và/hoặc tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích vượt mức quy định, NHNN Việt Nam sẽ áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp 02 lần so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng VND.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn