Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Cổng thông tin điện tử

  • Cổng Dịch vụ công quốc gia khai trương ngày 9/12 13:54 | 07/12/2019
  • Sáng 7/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia và cho biết Cổng Dịch vụ công quốc gia khai trương ngày 9/12/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn