Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Công văn 713/BHXH-CSYT

  • Hướng dẫn về việc đổi mã hưởng BHYT 08:18 | 02/04/2019
  • BHXH Việt Nam ban hành Công văn 713/BHXH-CSYT hướng dẫn việc đổi mã hưởng BHYT theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn