Công văn 5662/TCHQ-GSQL

  • Trường hợp không cần nộp giấy kiểm dịch 18:50 | 18/10/2012
  • Khi việc kiểm dịch xuất phát từ yêu cầu của chủ hàng xuất khẩu, hoặc khi không có thông báo của Bộ NN&PTNT và cơ quan kiểm dịch thì chủ hàng không cần nộp giấy chứng nhận kiểm dịch.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn