Công dân

  • Quyền giám sát CSGT của công dân 14:06 | 14/02/2017
  • Liên quan đến vấn đề quyền của người tham gia giao thông khi bị CSGT dừng phương tiện, mới đây, Bộ Công an thông qua Cổng TTĐT đã trả lời cho thắc mắc của anh Trần Văn Nam. Cụ thể:
  • 08:04 | 26/11/2011
  • (ĐVO) “Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là luôn luôn trân trọng, biểu dương và khen thưởng xứng đáng tất cả hoạt động và việc làm của mọi người dân thực sự vì mục tiêu yêu nước và bảo vệ chủ quyền quốc gia”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn